Pánská kytice

Pánské kytice z ostrožky, gerber, hledíků, chryzantém, strelície, lilií, gladiol, alstroemérií a dalších květin: