1. Základní pojmy

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech smluv o koupi prostřednictvím dálkového prodeje zboží (telefonicky, prostřednictvím sítě Internet) uzavíraných společností Pink Petals, s. r. o. (obchodní značka Květiny Fiorita, Fiorita Flowers, Fiorita.cz), s jejími zákazníky.

1.2 Prodávající je:

a) U zboží ve všech kategoriích s označenou kupní cenou – společnost Pink Petals s. r. o., IČ 07159986, DIČ CZ07159986, se sídlem Rooseveltova 892/49, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 130120. Prodávající je provozovatelem internetového obchodu s květinami a doplňkovým zbožím na adrese https://fiorita.cz/. Kontaktní údaje: tel./WhatsApp +420776770350 nebo email [email protected].

b) U zboží a služeb bez označené kupní ceny (cena dohodou) a/nebo v kategoriích Smuteční květiny, Svatební květiny, Exkluzivní kytice – Irina Gorbunova, IČ 14217040, Naskové 1230/1A, 15000 Praha 5.

1.3 Kupující je fyzická nebo právnická osoba, která na základě objednávky kupuje zboží, anebo i požaduje jeho odeslání příjemci na určené místo.

1.4 Příjemce je fyzická nebo právnická osoba, které prodávající zasílá zboží na určené místo podle objednávky kupujícího.

1.5 Dopravce je

1.5.1. externí společnost, která se zabývá profesionální přepravou zásilek.

1.5.2. zaměstnanec prodávajícího, který plní fukci dopravce

1.6 Seznam a ceník zboží a služeb je veden na internetových stránkách prodávajícího www.fiorita.cz/obchod/

  1. Objednávka zboží a služeb

Objednávku zboží a služeb lze učinit těmito způsoby:

2.1 Prostřednictvím webových stránek https://fiorita.cz (eshop). Po odeslání a zaplacení objednávky je kupujícímu zasláno e-mailem potvrzení o přijetí objednávky, proto vždy důkladně zkontrolujte správnost emailové adresy. Kupující je povinen potvrzení o přijetí objednávky formálně zkontrolovat a v případě nesprávnosti nebo neúplnosti informace o předmětu objednávky nebo o adrese místa určení neprodleně kontaktovat Partnera na tel. +420 607 817 716 a informaci opravit. Na pozdější reklamace z důvodu nesrovnalostí v zadané objednávce nebude brán zřetel. Doručením potvrzení o přijetí objednávky vzniká mezi kupujícím a prodávajícím smluvní závazkový vztah, dle kterého je prodávající povinen dodat v souladu s těmito obchodními podmínkami objednané zboží na místo dodání a kupující je povinen za dodání zboží zaplatit sjednanou cenu.

2.2 Osobně v provozovně „Obchod Květiny“ (Harrington Partners s.r.o.) dále jen „Partner“:

Rooseveltova 892/49, Praha 6

Otevřeno denně PO – PÁ: 9.00 – 18.00, SO: 10.00 – 14.00

2.3 Elektronickou on-line objednávkou na portálu https://fiorita.cz/ přes kontaktní formulář. Po odeslání a zaplacení objednávky je kupujícímu zasláno e-mailem potvrzení o přijetí objednávky, proto vždy důkladně zkontrolujte správnost emailové adresy. Kupující je povinen potvrzení o přijetí objednávky formálně zkontrolovat a v případě nesprávnosti nebo neúplnosti informace o předmětu objednávky nebo o adrese místa určení neprodleně kontaktovat Partnera na tel. +420 607 817 716 a informaci opravit. Na pozdější reklamace z důvodu nesrovnalostí v zadané objednávce nebude brán zřetel. Doručením potvrzení o přijetí objednávky vzniká mezi kupujícím a prodávajícím smluvní závazkový vztah, dle kterého je prodávající povinen dodat v souladu s těmito obchodními podmínkami objednané zboží na místo dodání a kupující je povinen za dodání zboží zaplatit sjednanou cenu.

2.4 Telefonickou objednávkou na telefonu Partnera +420 607 817 716. Objednávky jsou přijímány každý den od 8 do 20 hodin. Při této objednávce je nutné zaplatit zboží v provozovně Partnera nebo bankovním převodem nebo platbou přes platební bránu před expedicí objednávky nebo lze objednávku poslat objednavateli na dobírku pouze při vysloveném souhlasu prodávajícího nebo Partnera.

2.5 Doplňkové zboží (víno, hračky, bonbóny) nejsou prodejné samostatně bez květin.

2.6 Minimální výše objednávky s doručením po Praze činí 850 Kč.

  1. Dodání zboží

Zboží lze dodat těmito způsoby:

3.1 Dodání zboží při osobním odběru v provozovně Partnera.

3.2 Dodání zboží odesláním příjemci po Praze, Praze-Západ a Praze-Východ.

3.2.1 Při dodání zboží odesláním příjemci prodávající odesílá zboží příjemci určenému kupujícím do místa určeného kupujícím. Přeprava zboží je prováděna dopravcem.

3.2.2 Dopravce přepraví zboží na sjednané místo a vydá ho příjemci v přepravní lhůtě, kterou si kupující objednal.  Informace o místě, příjemci a přepravní lhůtě předává dopravci prodávající na základě objednávky kupujícího. Vždy je třeba, aby kupující důkladně zkontroloval správnost adresy, telefonních čísel a dalších specifikací, které ovlivňují správnost a rychlost dodání zboží. Telefonní číslo příjemce je při tomto typu dopravy podmínkou k doručení.

3.2.3 Příjemce musí být v přepravní lhůtě přítomen na sjednaném místě. Není-li příjemce přítomen, může dopravce vydat zboží proti písemnému potvrzení i jiné osobě, která se nachází na sjednaném místě. Toto neplatí, pokud si kupující v objednávce písemně vymíní, že zboží musí být předáno příjemci do vlastních rukou. Dopravce není povinen kontrolovat totožnost příjemce.

3.2.4 V případě, že příjemce odmítne zboží převzít nebo že zboží nelze doručit, a to zejména z důvodu nepřesné nebo neexistující adresy, nepřítomnosti příjemce ani jiné oprávněné osoby, které by bylo možno v souladu s těmito obchodními podmínkami zboží v místě doručení předat je dopravce povinen neprodleně informovat kupujícího nebo prodávajícího a vyčkat sdělení dalších instrukcí. Cenu za plnění dalších instrukcí hradí kupující. Nebudou-li další instrukce dopravci sděleny do 10 minut nebo nebude-li možné tyto instrukce splnit, dopravce přepraví zboží zpět prodávajícímu. Povinnost dopravce doručit zboží je tak splněna vrácením zboží prodávajícímu. Vrácení zboží prodávajícímu, či přejezd na novou adresu je účtováno dle tarifů z ceníku.

3.2.5 Z důvodu nezastižení adresáta na určeném místě lze provést opakované doručení zboží. Bylo-li opakované doručení zboží způsobeno vinou chybných nebo neúplných údajů v kontaktech na příjemce ze strany kupujícího, náleží prodávajícímu poplatek za opakované doručení ve výši dvojnásobku poplatku za běžné doručení. Opakované doručení zboží bude provedeno v nejkratší dodací lhůtě po uhrazení poplatku, nebo ve sděleném termínu, kdy se bude příjemce nacházet na dané adrese. Poplatek lze uhradit osobně na provozovně nebo on-line platbou. V případě neuhrazení poplatku ze strany kupujícího je zásilka považována za vyřízenou, i když nedošlo k převzetí zboží příjemcem.

  1. Přepravní lhůta

4.1 Dodání zboží: po Praze

4.1.1 Dodání zboží po Praze: Doručení zboží je prováděno dopravcem v den zaplacení objednávky, pokud je objednávka zaplacena nebo jinak dohodnuta s prodávajícím nebo Partnerem před 12.00 nebo následující pracovní den v případě zaplacení objednávky nebo jiné dohodě s prodávajícím po 12.00. Pokud je zboží objednáno s předstihem, je přepravní lhůta rovna lhůtě dle vybraného tarifu v daném časovém rozpětí, které si při objednání určil kupující.

4.1.2 Příjemce musí být během přepravní lhůty přítomen v místě doručení zboží, a to 1,5 hodiny v daném časovém rozpětí, které v objednávce objednal kupující.

4.1.3 Dodání zboží nelze uskutečnit přesně na minuty, proto jsou výše uvedena časová pásma.

4.1.4 Dodání je prováděno od 9:00 do 18:00, jindy po dohodě s přirážkou

4.2 Dodání zboží: Praha-Západ a Praha-Východ

4.2.1 Doručení zboží je prováděno dopravcem v přepravní lhůtě od 10:00 do 16:00.

4.2.2 Příjemce musí být během přepravní lhůty přítomen v místě doručení zboží, které v objednávce objednal kupující.

4.3. Základní tarif pro dodání po Praze

a) Zóna Praha Centrum (PSČ 18000 17100 17000 16900 16500 16400 16300 16200 16100 16000 15800 15521 15500 15018 15000 14000 13000 12800 10000 10100 11000 11800 11900 12000) v pracovních dnech od 9 do 18 – 150 Kč, přirážka za dodání mimo stanovenou lhůtu, v sobotu a neděli – 150 Kč nebo dle dohody s prodávajícím. Přirážka za noční dodání od 1 do 5 činí 350 Kč.

b) Zóna Praha vnější (PSČ 15200 15300 15400 15600 15900 18100 18200 18400 18600 19000) – v pracovních dnech od 9 do 18 – 200 Kč, přirážka za dodání mimo stanovenou lhůtu, v sobotu a neděli – 150 Kč nebo dle dohody s prodávajícím. Přirážka za noční dodání od 1 do 5 činí 350 Kč.

c) Zóna Praha ostatní (PSČ 10200 10300 10400 10600 10700 10800 10900 14100 14200 14300 14700 14800 14900 15531 19011 19012 19014 19015 19016 19016 19017 19300 19600 19700 19800 19900 25226 25228) – v pracovních dnech od 9 do 18 – 250 Kč, přirážka za dodání mimo stanovenou lhůtu, v sobotu a neděli – 150 Kč nebo dle dohody s prodávajícím. Přirážka za noční dodání od 1 do 5 činí 350 Kč.

Prodávající má právo nabídnout kupujícímu dopravu zdarma, kvalita služby tím nebude dotčena.

  1. Platba objednávky

5.1 Při osobním odběru zboží v provozovně Partnera lze objednávku zaplatit: v provozovně Partnera v hotovosti nebo platební kartou nebo v případě elektronické objednávky bankovním převodem, pomocí služby PayPal pouze při vysloveném souhlasu prodávajícího nebo partnera.

5.2 Při odběru dodáním zboží odesláním příjemci lze objednávku zaplatit: v provozovně Partnera v hotovosti nebo platební kartou nebo v případě elektronické objednávky platební kartou on-line, službou PayPal.  Prodávající nese veškerou odpovědnost za správnost přiřazení plateb za objednávky, uskutečněné prostřednictvím platební brány na internetu.

5.3 Z platebních karet pro platby v provozovně akceptujeme: VISA, VISA ELECTRON, MASTER CARD, MAESTRO, DINERS CLUB.

5.4 Z platebních karet pro platby v systému PayPal akceptujeme: VISA, VISA ELECTRON, MASTER CARD, MAESTRO.

5.5 Platbu převodem na korunový účet lze uskutečnit pouze po předchozí osobní nebo telefonické dohodě (tel. +420 607 817 716). Objednávka bude vyřízena po obdržení platby na účet č. 284 160 929/0300 nebo na účet č. 217 323 302/0300.

5.6 Platbu převodem v eurech nebo amerických dolarech lze uskutečnit pouze po předchozí osobní nebo telefonické dohodě (tel. +420 607 817 716). Objednávka bude vyřízena po obdržení platby na účet. Při platbě na devizový účet je k hodnotě objednávky účtován poplatek za příchozí platbu. Výše poplatku bude sdělena na základě celkové hodnoty objednávky.

5.7 Zpracování objednávky bude zahájeno až po obdržení platby, s výjimkou platby na dobírku nebo osobního odběru na provozovně nebo dle dohody s prodávajícím.

5.8 Celková cena objednávky je složena z ceny zboží a ceny přepravy.

5.9 Cena za zboží se řídí ceníkem prodávajícího platným ke dni objednávky. Dle sezónnosti jsou uvedeny vždy aktuální ceny, které lze během roku kdykoliv měnit.

Naše fakturační údaje:

Pink Petals s.r.o.

Rooseveltova 892/49, 160 00 Praha 6

IČ: 07159986, DIČ CZ07159986

Č.ú.: 284 160 929/0300

  1. Předání zboží a reklamace

6.1 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména dle § 2161 odst. 1 občanského zákoníku prodávající odpovídá kupujícímu, že:

a) věc má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.2 Kupující nebo příjemce (tj. fyzická nebo právnická osoba, které prodávající zasílá zboží na určené místo podle objednávky kupujícího) přebírá zboží svým podpisem na dokladu o doručení či dodacím listu a tímto zároveň stvrzuje, že zboží převzal v dobrém stavu, tj. bez vad. V případě, že je zboží poškozeno (např. polámané květiny), je kupující povinen oznámit toto poškození prodávajícímu na tel. +420 607 817 716, nebo na email [email protected], a to bez zbytečného odkladu po té, kdy měl možnost si zboží prohlédnout. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

V případě prokazatelného poškození zboží má kupující právo na jeho výměnu, slevu z ceny zboží nebo je oprávněn od smlouvy odstoupit. Prodávající však neodpovídá za poškození zboží, které způsobil kupující a/nebo příjemce např. mechanickým poškozením vzniklým neopatrnou manipulací či zanedbáním alespoň základní péče o zboží.

6.3 Prodávající neodpovídá za chybné kontaktní údaje příjemce ani za to, že příjemce nebyl z jakéhokoliv důvodu v přepravní lhůtě zastižen na místě určeném v objednávce.

  1. Stornování objednávky

7.1 Kupující může stornovat objednávku pouze písemnou formou v podobě e-mailu zaslaného na adresu: [email protected]. Objednávky lze stornovat pouze do 24 hodin před termínem doručení objednaného zboží příjemci. Storno poplatek u smuteční a svatební objednávky je 50 % z ceny objednaného zboží. Vzhledem ke skutečnosti, že předmětem kupní smlouvy jsou květiny, jako zboží podléhající rychlé zkáze, nelze po uskutečnění dodávky objednávku stornovat ani od uzavřené kupní smlouvy odstoupit vyjma postupu dle odst. 6.2 výše.

  1. Záměna květin

8.1 Vzhledem k sezónnosti květin a přímé závislosti na dovozu květin ze zahraničí si prodávající vyhrazuje právo záměny druhu nebo barvy květiny ve výši maximálně 25 % oproti fotografii na stránkách internetového obchodu.

8.2 V případě nutné záměny vyšší než 25 % prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího a bude dohodnut další postup.

  1. Závěrečná ujednání a ochrana osobních údajů

9.1 Prodávající, Partner a Dopravce se zavazují uchovat v tajnosti před nepovolanými osobami všechny informace týkající se zboží a místa určení. Tento závazek se vztahuje i na příjemce objednávky.

9.2 Prodávající se zavazuje respektovat a chránit osobní údaje kupujícího i příjemce v souladu se zákonem č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány a bezpečně uchovávány v zabezpečeném informačním systému prodávajícího. Prodávající má právo si poskytnuté osobní údaje dostupnými prostředky ověřit z hlediska pravdivosti a možného záměru, který je v rozporu s českým právním řádem, nebo zda nebyl osobní údaj poskytnut osobou nebo subjektem, kterému informace o osobních údajích nepřináleží. Prodávající poskytnuté a zjištěné osobní údaje využije pouze pro úspěšné vyřízení objednávky, doručení zboží a případnou reklamaci.

9.3 Kupující bere na vědomí, že zpracování osobních údajů uvedených v objednávce prodávajícím a předání těchto osobních údajů dopravci za účelem doručení zásilky je nezbytné pro řádné splnění smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Osobní údaje jsou využity pouze k realizaci práv a povinností z kupní smlouvy, k plnění povinností prodávajícího daných právními předpisy a v přiměřeném rozsahu pro zasílání informačních emailů pro účely nabídky produktů a služeb prodávajícího.

9.4 Kupující prohlašuje, že má souhlas příjemce s poskytnutím jeho osobních údajů prodávajícímu pro účely realizace objednávky zboží, které má být doručeno příjemci. Kupující odpovídá prodávajícímu za škodu způsobenou nepravdivostí tohoto prohlášení.

9.5 Kupující má právo požádat prodávajícího o sdělení, jakým způsobem je s jeho osobními údaji nakládáno a prodávající má povinnost na tuto žádost odpovědět. Kupující má právo své osobní údaje kdykoliv změnit ve svém zákaznickém účtu na webovém rozhraní či požádat prodávajícího, aby tuto změnu provedl.

9.6 Kupující má právo na informaci o tom, zda a jaké osobní údaje o něm prodávající zpracovává, dále na provedení úpravy nebo vymazání svých osobních údajů poskytnutých prodávajícímu, pokud již není potřeba těchto údajů odůvodněna realizací práv a povinností z kupní smlouvy či potřeba těchto údajů nevyplývá z právních předpisů. Žádost o informace o zpracování a o provedení výmazu musí být zaslána písemnou formou na adresu Obchod Květiny, Rooseveltova 892/9, 16000 Praha 6, nebo emailem na adresu [email protected] a prodávající se zavazuje nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti veškeré údaje o kupujícím vymazat či provést nezbytné úpravy k navrácení bezchybného stavu. Kupující má právo v dané souvislosti podat stížnost u dozorového úřadu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud prodávající své výše uvedené povinnosti nesplní.

9.7 Veškeré právní vztahy vznikající mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právním řádem. Ve věcech neupravených jinou smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami se uplatní příslušná ustanovení občanského zákoníku.  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

9.8 Obchodní podmínky mají přednost před případně odlišným prohlášením osob vystupujících jménem prodávajícího, ledaže je toto odlišné prohlášení učiněno písemně a podepsáno osobou, která je ve smyslu příslušných právních předpisů oprávněna jednat za prodávajícího.

9.9 Prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoliv jednostranně změnit. V případě změny obchodních podmínek nabývají tyto změny okamžitou platnost po jejich uveřejnění na internetových stránkách prodávajícího. Změny nemají vliv na již učiněné objednávky.

9.10 Podáním objednávky kupující vyjadřuje s těmito obchodními podmínkami souhlas.

  1. Autorská práva

10.1 Dovolujeme si Vás tímto upozornit, že fotografie umístěné na těchto webových stránkách jsou chráněny autorským právem  společnosti Pink Petals, s.r.o., IČ: 07159986, sídlem Rooseveltova 892/49, 160 00 Praha 6, Česká republika.  Neoprávněným užitím fotografií umístěných na těchto webových stránkách se dopustíte protiprávního zásahu do autorského práva této společnosti. Zmíněná společnost v takovém případě podnikne veškeré právní kroky v souladu s příslušnými ustanoveními z.
č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, aby jakýmkoliv protiprávním zásahům do svých práv zabránila, byla jí nahrazena vzniklá škoda včetně ušlého zisku a poskytnuto přiměřené zadostiučinění v penězích. Neoprávněným zásahem do autorského práva se rovněž vystavíte riziku trestního stíhání pro spáchání trestného činu dle příslušných ustanovení z. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Za společnost Pink Petals s.r.o.

Kirill Gorbunov, jednatel